Ophavsret

Ophavsret Martinus besluttede, at hele hans forfatterskab skal være beskyttet af samfundets regler om ophavsret. Han overdrog ansvaret for og alle rettigheder til sit samlede værk Det Tredje Testamente til Martinus Institut (se gavebrev).

Du finder alle oplysninger og vejledninger omkring ophavsretten her.

Herunder en kort oversigt

Oplysning og undervisning. Alle kan bidrage
Alle er velkomne til at udbrede kendskabet til Det Tredje Testamente f.eks. ved at undervise i Martinus Åndsvidenskab.

Inden for rammerne af ophavsretsloven har alle frihed til at citere Martinus.

Hvilke begrænsninger er der?  Ønsker man at citere mere fra Martinus’ værk end ophavsretsloven umiddelbart tillader, skal man have en skriftlig tilladelse fra Martinus Institut. Det gælder f.eks. hvis man selv vil publicere større tekstafsnit, foredrag eller symboler.

I alle tilfælde – herunder også ved præsentationer i foredrag mv. – skal angives en tydelig kildehenvisning. Ved symboler og længere citater skal tillige angives copyrighten: © Martinus Institut 1981.

Kontakt gerne Martinus Institut på info@martinus.dk.  Så afklarer vi eventuelle tvivlsspørgsmål og sikrer i fællesskab, at beskyttelse og formidling af Martinus’ værk sker på bedste måde.

Praktisk vejledning Du kan linke til www.martinus.dk | www.martinuscenter.dk og dermed give direkte adgang til de officielle udgaver af tekster (se praktisk vejledning) og symboler.