Studiegrupper i foråret og efteråret 2020

Velkommen til vores studiegrupper i Klint -
foråret og efteråret 2020

I studiegrupperne på Martinus Center Klint har du sammen med andre interesserede mulighed for at gå i dybden med udvalgte dele af Martinus’ forfatterskab. Alle grupperne er åbne for nye deltagere – og alle er velkomne.

Vi glæder os til at byde velkommen til årets studiegrupper, hvor vi studerer udvalgte dele af Martinus’ værk. I år har vi fire forskellige studiegrupper, der vil mødes løbende både forår og efterår.

Tilmelding på telefon +45 38 38 01 00 (man - tor 9-12) eller e-mail  info@martinus.dk

Praktisk information:  Alle studiegrupperne mødes i 1½ time i Pavillon C på centret og arbejder med det stof, de studerende har læst hjemmefra fra gang til gang.

Om litteraturen:

Livets Bog er på ca. 3000 sider og udgør hovedværket fordelt på syv bind. Her findes de kosmiske analyser præsenteret i alle detaljer, så læseren altid får mellemregningerne med. Det betyder, at studiet er intenst og dybdegående.   Livets Bog, bind 5: Bogens titel, “Den højeste ild”, udtrykker alle levende væseners evne til at skabe nydelse og velbehag. Det sker gennem den seksuelle polstruktur, hvor den feminine og den maskuline pol i ethvert individ er i stadig forvandling. Hovedvægten i bogen er på jordmenneskenes evolution fra den instinktstyrede forelskelse, som ægteskaberne er baseret på, til udviklingen af næstekærligheden, som ganske vist underminerer ægteskaberne, men leder os frem til helt nye typer af relationer, og desuden resulterer i en fredelig verden. Martinus artikler er typisk præsenteret i månedsbladet Kosmos, som udkom første gang i 1933 eller i de såkaldte småbøger eller Artikelsamling 1. Artiklerne handler om afgrænsede emner, som ofte relaterer til hverdagen og er skrevet i et letlæseligt sprog. Da de handler om afgrænsede emner, egner de sig fortræffeligt til at give indblik i Martinus verdensbillede i mindre bidder ad gangen.

Den sociale dimension:

Der er mulighed for, at de som har lyst kan arrangere at blive efterfølgende til hygge og socialt samvær, hvilket kan være dejligt for mange af os, når den mørke men hyggelige vinter er over Klint.

STUDIEGRUPPER

Gruppe 1 - Livets Bog, bind 6
Mandage kl. 13.00 - 14.30
v/ Lene Jeppesen

12 mandage i foråret: 6/1 - 23/3
12 mandage i efteråret: 7/9 - 30/11 (undtagen 12/10)


Gruppe 2 - Artikelsamling 1
Tirsdage kl. 10.30 - 12.00
v/ Lene Jeppesen

12 tirsdage i foråret: 7/1 - 24/3
12 tirsdage i efteråret: 8/9 - 1/12 (undtagen 13/10)


Gruppe 3 - Livets Bog, bind 2
Tirsdage kl. 13.00 - 14.30
v/ Lene Jeppesen

12 tirsdage i foråret: 7/1 - 24/3
12 tirsdage i efteråret: 8/9 - 1/12 (undtagen 13/10)


Gruppe 4 - Livets Bog, bind 5
Hver anden torsdag kl. 16.00 – 17.30
v/ Solveig Langkilde

12 torsdage i 2020 - datoerne er endnu ikke fastlagt.
Mere information på e-mail: info@martinus.dk


Gruppe 1 - 3 koster kr. 600 pr. sæson (12 gange)
Gruppe 4 koster kr. 300 pr. sæson (6 gange)


Tilmelding på telefon +45 38 38 01 00 (man - tor 9-12) eller e-mail  info@martinus.dk

 

Din egen studiegruppe i Klint

Husk at du er velkommen til at komme til Klint med din egen studiegruppe.
Læs mere her!