Sommeruge 2

TEMA : At forstå sig selv
Lørdag
den 4. juli – fredag den 10. juli 2020

Selverkendelse bliver stadig vigtigere for vores livskvalitet og evne til at skabe gode relationer – i privatlivet såvel som i arbejdslivet. Ud fra et kosmisk perspektiv er alle erfaringer i livet en værdifuld spejling af, hvordan vi selv fungerer. Livet og samværet med vores medvæsener kan ses som en korrespondance, som muliggør stadig menneskelig vækst. Når vi kender os selv, forstår vi andre bedre – og når vi forstår hinanden, bliver tolerance og fred en naturlig konsekvens.

PROGRAMMET FOR SOMMERUGE 2

Caféseminar

I alle ugerne indledes studiegrupperne om søndagen kl. 11.00 – 12.30 med et
fælles caféseminar omkring ugens tema.

Ugens studiegrupper
Mandag – fredag kl. 11.00 – 12.30 Se sommerens studiegrupper her!

Sommeruge 1 – Sommeruge 2 – Sommeruge 3sommeruge 4sommeruge 5 Sommeruge 6