Sommer studiegrupper 2019

En af sommerens mange studiegrupper!

En af sommerens mange studiegrupper nyder det dejlige sommervejr ved Pavillon 1…

Man tilmelder sig til en studiegruppe for en uge ad gangen. Tilmelding til studiegrupperne sker om lørdagen (ankomstdagen) i receptionen, hvor der også er studievejledning lørdag eftermiddag.

Studiegrupperne holdes mandag til fredag kl. 11.00 til 12.30

Caféseminar hver søndag
Alle 6 sommer kursusuger indledes om søndagen kl. 11 til 12.30 med et caféseminar omkring det pågældende ugetema.

Til visse af studiegrupperne udleveres der kompendier til deltagerne, og PDF udgaver vil blive lagt ud her i juni 2019 – du finder kompendierne under de enkelte studiegrupper herunder:

Gruppe A – Det ny verdensbillede
Gennem spørgsmål og dialog indføres den studerende i Martinus’ verdensbillede og de hertil hørende principper. Ingen forberedelse.

Gruppe B – Bog- og artikelgruppe
I løbet af ugen læses og samtales ud fra artikler eller bøger. Der skal således læses som forberedelse til hver dag.

Uge 1: Grand Kursus kap. 1-2
Uge 2: Grand Kursus kap. 3-4
Uge 3: Grand Kursus kap. 5-6
Uge 4: Grand Kursus kap. 7-8
Uge 5: Grand Kursus kap. 9-10
Uge 6: Grand Kursus kap. 11-12

Gruppe D – Verden Aktuelt
Hver dag er der et oplæg i form af en video og en tekst. Emnet for oplægget er et aktuelt tema, som er fremme i samfundsdebatten. Kompendium i PDF lægges ud i løbet af juni måned.
KOMPENDIER
DA_Verden Aktuelt 2019_WEB
SV_Världen Aktuellt 2019_WEB

Gruppe E – Temafordybelse
Her fordyber vi os i tekster af Martinus ud fra et overordnet tema. Denne studiegruppe er for kursister, der har sat sig grundigt ind i Martinus’ analyser.

Uge 1, 3 og 5 – Den indre og den ydre fred
Fred mellem mennesker opstår ikke af sig selv. Den må som alt andet skabes. I denne uge fordyber vi os i temaet indre og ydre fred med udgangspunkt i Martinus’ analyser om menneskets mentale udvikling, verdensaltets struktur og hvordan lidelseserfaringer bidrager til at udvikle vor humanitet. Med Martinus’ analyser af vor dyriske og menneskelige natur får vi et redskab til at øve os i konfliktløsning både på de indre og det mellemmenneskelige plan. Vi fordyber os i, hvad vi behøver bevidstgøre for til sidst at realisere sand fred både inde i os selv og på jorden.
KOMPENDIER
DA_Den indre og den ydre fred_TEMA 2019_uge 1, 3, 5_WEB
SV_Den inre och den yttre freden_TEMA 2019_vecka 1, 3, 5_WEB

Uge 2, 4 og 6 – Tankekraft og sundhed. Naturen som læremester
Naturen er et kosmisk bibliotek, skriver Martinus. Her kan vi lære om vor egen udvikling. I naturens skabelser ligger der bevidsthed bag, og vor bevidsthed udgør et tankeklima for det mikroliv, der lever i os. Vi er tæt forbundne. Vi vil fordybe os i, hvordan vi ved at læse og forstå naturens processer bevidst kan medvirke til vor egen udvikling og sundhed.
KOMPENDIER
DA_Tankekraft og sundhed. Naturen som læremester_TEMA 2019_uge 2, 4, 6_WEB
SV_Tankekraft och hälsa. Naturen som läromästare_TEMA 2019_vecka 2, 4, 6_WEB

Uge 4 og 5 – Gruppe X -Fælles åndsforskning i Martinus åndsvidenskab med
Denne forskningsgruppe henvender sig til deltagere, der er godt inde i Martinus’ analyser. Alle deltagere forbereder sig ved at læse nærmere angivne tekster omkring forskningens tema. Vi ser gerne, at deltagerne finder kompletterende tekster og forbereder et oplæg til gruppemøderne som inspiration til fordybelse i emnet.

Emnet for gruppen er: Tankeklimaer, elektricitet og livskraft
Vores sundhed og velbefindende er helt afhængig af vores tanker og forestillinger, som skaber klimaet i vores mikrokosmos. Med vores åndelige struktur kan vi skabe de bølgelængdeområder og den positive organiske elektricitet, som bliver den livskraft, der skaber helbred til krop og sjæl. Gennem fælles åndsforskning og egne livserfaringer fordyber vi vores viden og forståelse af denne livskraft og dens oprindelse.

Initiativtagere til gruppen er Rune Östensson og Anne Külper.

Tilmelding er nødvendig til forskningsgruppen og skal ske til
 Rune Östensson e-mail r.ostensson@telia.com senest den 24.06.2019

DOWNLOAD KOMPENDIUM

Gruppe F – At dele åndsvidenskaben med andre
Her får du mulighed for at øve dig i formidlingen af Martinus Verdensbillede. Denne studiegruppe er ligeledes for kursister, der har sat sig grundigt ind i Martinus’ analyser. Vi arbejder med at præsentere symboler eller andet stof fra Martinus litteratur for gruppen. Overvej på forhånd, hvilke symboler eller emner, du gerne vil præsentere.

image_pdfimage_print