SOMMER STUDIEGRUPPERNE 2020

En af sommerens mange studiegrupper!

En af sommerens mange studiegrupper nyder det dejlige sommervejr ved Pavillon 1…

Man tilmelder sig til en studiegruppe for en hel uge ad gangen.

Tilmelding til studiegrupperne sker om lørdagen (ankomstdagen) i receptionen, hvor der også er studievejledning lørdag eftermiddag.

Studiegrupperne holdes mandag til fredag kl. 11.00 til 12.30

Caféseminar hver søndag
Alle 6 sommer kursusuger indledes om søndagen kl. 11 til 12.30 med et caféseminar omkring det pågældende ugetema.

Til visse af studiegrupperne udleveres der kompendier til deltagerne, og PDF udgaver vil blive lagt ud her i juni 2020 – du finder kompendierne under de enkelte studiegrupper herunder:

Gruppe A – Det nye verdensbillede
Gennem spørgsmål og dialog indføres den studerende i Martinus’ verdensbillede og de hertil hørende principper. Ingen forberedelse.

Gruppe B – Bog- og artikelgruppe
Vi læser og samtaler ud fra artikler eller bøger. Du skal derfor læse som forberedelse til hver dag. Medbring selv bøgerne eller køb dem i receptionen.

Sommerugerne 1, 3 og 5 læses: Kulturens skabelse (småbog 24)

Sommerugerne 2, 4 og 6 læses: Meditation (småbog 20)

Gruppe C – Dagens foredrag
Spørgsmål og dialog ud fra dagens foredrag. Ingen forberedelse ud over foredragene.

Gruppe D – Verden Aktuelt
Hver dag er der et oplæg i form af en video og en tekst. Emnet for oplægget er et aktuelt tema, som er fremme i samfundsdebatten.

Kompendium Verden aktuelt_dansk

Gruppe E – Temafordybelse
Her fordyber vi os i tekster af Martinus ud fra et overordnet tema. Denne studiegruppe er for kursister, der har sat sig grundigt ind i Martinus’ analyser.

Uge 1, 3 og 5 – Vejen til et internationalt verdensrige
Verdenssituationen går ind i en stadigt mere dramatisk fase, og vi ser en stærkere polarisering mellem kræfter, som virker for fred, bæredygtighed og internationalisme, og kræfter der begunstiger nationalisme og den stærkes ret. I denne uge vil vi fordybe os i Martinus’ beskrivelser af menneskehedens udvikling frem mod internationalisme og global samhørighed.

Kompendium TEMA_UGE 1,3,5_2020

Uge 2, 4 og 6 – Hvordan taler Gud til os?
I denne uge vil vi fordybe os i, hvordan vi kan lære at synliggøre og forstå Gud. Åndsvidenskabeligt set møder vi Gud i alt, vi kan sanse. Er det muligt, at hver eneste lille følelse og tanke, der skabes i vor bevidsthed, er ord fra Guds mund? I så fald er Gud meget tæt på i alt, hvad vi gør. Men er det sandt, og hvis ja, hvordan kan dette så blive nærværende og forståeligt?

Kompendier for 2020 i PDF-format lægges ud i løbet af juni måned.

Se indtil videre for inspiration kompendierne fra sidste år:

DA_Tankekraft og sundhed. Naturen som læremester_TEMA 2019_uge 2, 4, 6_WEB
SV_Tankekraft och hälsa. Naturen som läromästare_TEMA 2019_vecka 2, 4, 6_WEB

Gruppe F – At dele åndsvidenskaben med andre

Her får du mulighed for at øve dig i formidlingen af Martinus Verdensbillede. Denne studiegruppe er ligeledes for kursister, der har sat sig grundigt ind i Martinus’ analyser. Vi arbejder med at præsentere symboler eller andet stof fra Martinus litteratur for gruppen. Overvej på forhånd, hvilke symboler eller emner, du gerne vil præsentere.

Gruppe X – (kun sommerugerne 4 og 5) – Fælles åndsforskning i Martinus åndsvidenskab med Anne Külper og Rune Östensson
Martinus beskriver “Den højeste ild” som en altgennemtrængende strålekraft, livets evige åndedræt og hjertefunktion og det kosmiske næringssystem. I studiegruppen forsøger vi at få en dybtgående forståelse af det seksuelle princips inderste kraftkilde ved at se på, hvordan Martinus beskriver “Den højeste ild” i sit værk. Gruppen henvender sig til deltagere, der har et meget grundigt kendskab til Martinus’ analyser. Alle forbereder ved på forhånd at læse en række nærmere angivne tekster. Find også gerne supplerende tekster og forbered evt. et oplæg som inspiration til gruppen. Der er samme indhold i begge uger.

OBS!!! Tilmelding til Gruppe X skal ske på info@martinus.dk senest d. 24. juni 2020.

image_pdfimage_print