Foredrag foråret 2019

Foredragene afholdes lørdag eftermiddage
kl. 14.30 på Restaurant Terrassen
Alle er velkomne og foredragene er altid tilrettelagt så man ikke behøver forudgående kendskab til Martinus’ kosmologi for at kunne deltage med udbytte. (Ingen tilmelding).
Pris kr. 85,- inkl. kaffe og te i pausen.

Påsken: Desuden er der offentlige aftenforedrag i påsken.

Restaurant Terrassen

IMG_0527

Efter foredragene er Restaurant Terrassen åben og byder
Kl.17.30 på vegetarisk buffet til kr. 95,-

Forårets foredrag

Foredrag
Solveig Langkilde
Lørdag kl. 14.30
23. marts 2019
Døden, livets største overraskelse
Ligesom døgn og år danner fortsættende kredsløb, er hvert liv, vi lever, også et
led i en uendelig kæde af kredsløb. På tilsvarende måde som søvnen er en hvile
og tid for opladning af ”batterierne” for livskraft, er også døden en overgang til en lys, åndelig verden, hvor vi både kan udfolde de talenter, vi har skabt i de fysiske
liv, og samle kraft og inspiration til næste inkarnation. For hvert liv udvikler vi evnen til at tænke og handle mere og mere logisk og kærligt.
Foredrag
Lene Jeppesen
Lørdag kl. 14.30
13. april 2019
Hvor er vi på vej hen? – Menneskehedens bevidsthedsudvikling
Menneskehedens samlede bevidsthed er under massiv forandring. Dog er det enkelte menneskes udviklingsvej forskellig, alt afhængig af vores livserfaringer, både fra dette og tidligere liv. Derfor kan vi til tider opleve, at det kan være svært at rumme og forstå hinandens forskelligheder, medmindre vi får en intellektuel forklaring på, hvorfor vi er så forskellige, og hvordan vi kan bruge dette konstruktivt til glæde for helheden.
Foredrag
Ole Therkelsen
Lørdag kl. 14.30
27. april 2019
Ensomhed og fællesskab
Udviklingen fra dyr til menneske er en udvikling fra flokbevidsthed til individualitet
og originalitet, som for nogle også indebærer en stor ensomhed. Mange ønsker at komme ud af ensomheden ved at få et parforhold, og mange moderne parforhold er også samtidig mere præget af venskab og interessefællesskab end af forelskelse.
Foredrag
Ingvar Haubjerg Nielsen
Lørdag kl. 14.30
11. maj 2019

Personlig udvikling – med særligt fokus på intellektualitet, kraft og uafhængighed
Personlig udvikling er af interesse og relevans for mange moderne mennesker,
enten fordi det har ens interesse, eller fordi uddannelse eller arbejde kræver det
af én. I foredraget vil jeg diskutere personlig udvikling set i lyset af Martinus’ syn
på mennesket, livet og universet og supplere med lidt hjerneforskning og klassisk
psykologi for at sætte Martinus’ ideer i relation til videnskabelige teorier.
Foredrag
Kenneth Ibsen
Lørdag kl. 14.30
1. juni 2019
Kosmiske udviklingsbaner
Vi har i biologitimerne hørt om naturvidenskabens bud på, hvordan naturens
forskellige arter udvikles. Naturvidenskabens syn medtager dog ikke den bevidste, skabende kraft, som Martinus fortæller ligger til grund for livets udvikling. For at forstå det fulde billede af livets udviklingsmekanisme må vi medtage ideen om de kosmiske udviklingsbaner, der viser, hvordan arterne udvikler sig i forskellige baner, både på jorden og andre planeter.
Foredrag
Sören Grind
Lørdag kl. 14.30
15. juni 2019
Kærlighedens udvidelse
Formålet med den nuværende evolution fra dyr til menneske er udviklingen af næstekærlighed. Hver inkarnation giver erfaringer, både følelsesmæssigt og intellektuelt, hvilket udvider vores forståelse for andre og os selv. Gradvis bliver denne forståelse til en varm sympati og et ønske om at være til glæde og inspiration for flere og flere medvæsener.
image_pdfimage_print