Om Martinus Center

Martinus Center er et ferie – og kursuscenter med undervisning i Martinus Kosmologi. Man kan deltage i kurser, høre foredrag og via selvstudier studere Martinus’ verdensbillede. Samtidig er centret et kulturcenter og en fredelig oase for åndeligt søgende, hvor man kan blive inspireret af en lys og positiv stemning – præget af, at alle gerne vil bidrage til udviklingen af en ny human verdenskultur – i Martinus’ ånd.

Foruden at deltage i undervisning kan man forår og efterår nyde et refugium- eller ferieophold i centeret her midt i den skønne natur og tæt på skov og strand.

  • Grupper er velkomne, og du kan læse mere om mulighederne her
  • Du kan læse mere om ferie og refugieophold her

Frivillighed er det bærende
Martinus Center var landets første feriekoloni, og indvielsen fandt sted helt tilbage i 1935, så i 2015 kunne vi fejre 80 års fødselsdag! I 1946 ændrede Martinus navnet fra Kosmos Feriekoloni til Kosmos Ferieby, og endelig i 1977 kom centret til at hedde Martinus Center Klint – med tanke for stedets fremtidige rolle som åndeligt universitet og kulturcenter.

Takket være en usædvanlig stor frivillig indsats og betydelige gavmilde økonomiske støtter gennem årene, er centret siden starten vokset til et stort moderne undervisnings- og feriecenter med foredragssal, studierum, kursistboliger og feriehuse samt vegetar restaurant og café.

Frivillig arbejdskraft er stadig det bærende element i driften af Martinus Center Klint og hvert år hjælper en mængde frivillige med undervisning, vedligeholdelse, rengøring, køkken og meget andet.

Har du lyst til at vide mere om Martinus Kosmologi?
I så fald har du virkelig noget at glæde dig til, for det kan let udvikle sig til en stimulerende livslang interesse, som udfordrer ens forståelse af tilværelsen og verden omkring os. Det er vigtigt at have for øje, at Martinus’ værk er et åbent tilbud til alle interesserede – uden nogen form for tilknyttet foreningsdannelse eller medlemskab.

Martinus brugte gerne selv udtrykket: ”Tag det af det, du kan bruge, og lad resten ligge”. Du kan starte med at se denne lille film på 9 min. af Lennart Pasborg: Martinus´ Åndsvidenskab – en introduktion

Martinus Institut
Martinus Institut har siden 1943 haft til huse på Frederiksberg. Martinus boede og arbejdede her i næsten 40 år frem til sin bortgang i 1981. I dag rummer huset Instituttets administration, bogsalg og Martinus Instituts Forlag, som foruden Martinus-litteraturen også udgiver tidsskriftet Kosmos på flere sprog.

Huset er tillige et kursuscenter, hvor der afholdes foredrag, seminarer og studiekredse ud fra det kosmiske verdensbillede, som Martinus har beskrevet.

På første sal er Martinus’ lejlighed bevaret, som da Martinus boede og arbejdede der, og mindestuerne er åbne for besøg på foredragslørdage og efter forudgående aftale.

image_pdfimage_print