Foredrag efteråret 2020

Foredragene afholdes lørdag eftermiddage kl. 14.30 på Restaurant Terrassen.
kr. 85,- inkl. kaffe og te i pausen
Alle er velkomne og foredragene er altid tilrettelagt så man ikke behøver forudgående kendskab til Martinus’ kosmologi for at kunne deltage med udbytte – ingen tilmelding.
Foredragsmenu efter foredraget kl. 17.30 på Restaurant Terrassen, kr. 95,-

Foredrag
Inger Sørensen
Lørdag kl. 14.30
5. september 2020
Er det menneskeligt at fejle?
Der, hvor vi mangler viden, kommer vi let til at fejle. Men fejltagelserne er fundamentet for al jordmenneskelig udvikling, forklarer Martinus. For af vore fejltagelser lærer vi at handle rigtigt og dermed undgå at fejle.
Foredrag
Ingvar Haubjerg Nielsen
Lørdag kl. 14.30
19. september 2020
Det kosmiske åndedræt – om glæden ved livets kolorit og detaljer
Noget af det anstrengende og potentielt angstfremkaldende ved livet er kravet om selv at skulle skabe og lykkes med alt i tilværelsen fra karriere til kærlighed. Åndsvidenskabeligt er det både rigtigt og forkert. Nogle dele af livet styres af kræfter i os, der ligger højt over vores vilje – det Martinus kalder for “det kosmiske åndedræt”. Andre dele af livet har vi direkte magt over, nemlig dets kolorit og detaljer.
Foredrag
Sören Grind
Lørdag kl. 14.30
3. oktober 2020
Fred med verden, fred med dig selv
Selverkendelse bliver stadig vigtigere for vores livskvalitet og evne til at skabe gode relationer. Ud fra et kosmisk perspektiv er alle erfaringer i livet en værdifuld spejling af, hvordan vi selv fungerer. Udfordringerne i samværet med vores medvæsener muliggør stadig menneskelig vækst. Når vi forstår os selv og andre bedre, bliver tolerance og fred en naturlig konsekvens.
Foredrag
Lene Jeppesen
Lørdag kl. 14.30
17. oktober 2020
Kærlighed i forandring
Vores kærlighedsliv er i forvandling, det bliver mere og mere tydeligt i hverdagsbilledet. Men hvad er det, der sker, og hvordan forholder vi os til seksualiteten på en balanceret og kærlig måde? Mange oplever splittelse mellem kernefamilie, børn og besiddertrang på den ene side og skabertrang, selvrealisering og begyndende alkærlighed på den anden side. Også vores seksualitet ændrer sig, og dette sker på et langt dybere plan, end vi måske er bevidst om.
Foredrag
Ole Therkelsen
Lørdag 14.30
31. oktober 2020
Hvor går vi hen?
Verden er i den største forandring i menneskehedens historie.  Mange har problemer med samliv, helbred, økonomi eller arbejde. Skilsmisser, ulykkelige forelskelser og utroskab florerer. Samfundet præges af miljømæssige, religiøse, økonomiske og politiske splittelser og kriser. I sine værker viser Martinus fremtidens løsninger på alle disse problemer.
Foredrag
Søren Olsen
Lørdag 14.30
14. november 2020
Opladning eller afladning
Jeg kan lære noget af hver lille misstemning, jeg skaber i min bevidsthed som reaktion på noget, der sker. Martinus gør i detaljer rede for, hvordan jeget, bevidstheden og kroppen er forbundet, og hvordan stemninger kan virke såvel opladende som afladende på ens livskraft. Det er erfaringer, vi alle har. At tackle modgang uden at blive negativ er åndsvidenskabeligt set en livskunst, alle skal lære.