Foredrag efteråret 2019

Foredragene afholdes lørdag eftermiddage kl. 14.30 på Restaurant Terrassen.
kr. 85,- inkl. kaffe og te i pausen
Alle er velkomne og foredragene er altid tilrettelagt så man ikke behøver forudgående kendskab til Martinus’ kosmologi for at kunne deltage med udbytte – ingen tilmelding.
Foredragsmenu efter foredraget kl. 17.30 på Restaurant Terrassen, kr. 95,-

Foredrag
Poul Dyrholm
Lørdag kl. 14.30
31. august 2019
Det evige og det timelige
Vi oplever livet i form af tid og rum eller det timelige og forgængelige. Men åndsvidenskaben fortæller os, at livet har en evighedsdimension, og at livets oplevelse er en kombination af det evige og det timelige. I foredraget ser vi også på det eviges tilstedeværelse i vores tilværelse på en meget konkret og overraskende måde.
Foredrag
Ingvar Haubjerg Nielsen
Lørdag kl. 14.30
14. september 2019
Livets Bog – en guide til et stærkere liv
I den tid, vi lever i, findes der mange og meget forskelligartede bud på, hvordan man kan leve sit liv bedst muligt og håndtere dets udfordringer, muligheder og krinkelkroge. Alligevel kan det for nogle af os være svært at finde en inspirerende guide til livet, som både kan tale til hjernen, til hjertet og til handlekraften. I foredraget vil jeg give et bud på, hvordan Livets Bog for nogle mennesker kan være en hjælp og vejviser til at stå stærkere i livet.
Foredrag
Lene Jeppesen
Lørdag kl. 14.30
28. september 2019
Hvad sker der, når vi dør?
Livet efter livet er det smukkeste og det kærligste, vi kan forestille os. I virkeligheden er den åndelige verden lige her blandt os i det fysiske. Det er blot os, der ikke kan komme på bølgelængde med den. Når vi falder i søvn, og når vi dør, passerer vi de forskellige dele af den åndelige verden, alt afhængig af vores bevidsthedsmæssige tilstand og vores ønsker og interesser. Vi vil altid få hjælp, når vi selv beder om det.
Foredrag
Kenneth Ibsen
Lørdag kl. 14.30
12. oktober 2019
Tankens kraft
Vi er alle skabende væsener. I dag er vores tankekraft ikke så stærk, men med tiden vil den, efterhånden som vi udvikler os mod lyset, blive stærkere, og en dag vil vi kunne manifestere alt det, vi ønsker os med tankens kraft alene. Det kræver dog, at vi forstår livets love for næstekærlighed. Foredraget vil beskæftige sig med vore åndelige redskaber for tankemanifestation og skitsere, hvad fremtiden vil give os af muligheder for åndelige skabelser.
Foredrag
Marin Hansen
Lørdag 14.30
2. november 2019
Livets direkte tale
Martinus beskriver, at alt, hvad vi oplever, er en kilde til læring. Når vi er
bevidste om det, udfolder virkeligheden sig for os på en helt ny måde.
Alt, hvad vi oplever, bliver til en kommunikation med livet og med Gud.
Denne måde at se vore oplevelser på vil give inspiration og håb i dagligdagen.
Foredrag
Søren Olsen
Lørdag 14.30
16. november 2019
At tage sig ret og #MeToo
Fra Moseloven til nutidens retsvæsen – det handler om at begrænse egoismen. I dyreriget er egoisme og konkurrence naturligt. Åndsvidenskabeligt set udvikles vi fra diktatur og korruption til demokrati og videre mod en hensynsfuldhed i adfærd, hvor vi aldrig udøver dette ”at tage sig ret”.
image_pdfimage_print