500.000 kr. til nye og kreative tiltag i formidlingen

Et af Martinus Instituts vigtigste formål er at formidle kendskabet til Martinus Åndsvidenskab. For at styrke indsatsen på området, har Rådet for Martinus Institut derfor afsat en pulje på  500.000 kr. til iværksættelse af ny aktiviteter.

Pengene kan anvendes til iværksættelse af aktiviteter på Martinus Institut, Martinus Center Klint eller som en digital løsning.

Formidlingsprojektet koordineres af Idegruppen til fornyelse af formidlingen, der består af Per Jan Neergaard og Lennart Pasborg. Idegruppen kommer i løbet af foråret 2018 med et detaljeret oplæg og en idéliste med en række konkrete forslag til projekter.

Men allerede nu opfordrer vi alle interesserede til at komme med egne forslag. Konkrete forslag kan sendes til perjan@martinus.dk, der gerne svarer på spørgsmål.

Man kan deltage på to måder

Alle interesserede kan melde sig som deltager på et af de foreslåede projekter, eller man kan ansøge om penge til iværksættelse af ”sit eget” projekt. Alle indkomne projekter vurderes af Idegruppen, der sammen med ØU (Økonomisk Udvalg), indstiller egnede projekter til endelig godkendelse i Rådet.

Projekter som sættes i gang får en tovholder som sammensætter en passende arbejdsgruppe. Tovholderen er ansvarlig for udarbejdelse af projektbeskrivelse og budget. ØU hjælper gerne hermed. Kontakt Peter på  peter@martinus.dk.

Tænk ud af boksen!

Vi vil gerne have nye ideer og ideer fra rigtig mange interesserede, så I skal ikke holde jer tilbage. Alle er velkomne.

Projekter kan handle om at gøre oplevelsen af besøg i Martinus Center Klint mere interessant og indbydende. Indretning, indhold i refugieophold, hvad kan centret bruges til? Hvordan gør vi centret til et internationalt undervisnings- og kulturcenter i den ny verdenskulturs ånd?

Hvordan bringer vi mere liv på Martinus Institut? Skal det indrettes anderledes, hvilke nye aktiviteter skal vi have? Hvad skal besøgende møde, når de besøger instituttet? Hvad kan instituttets bruges til?

Der er i disse år en rivende udvikling i den måde som museer, undervisningsinstitutter og kultursteder formidler viden og kendskab på. Det er pludselig blevet mere spændende at gå på museum – også digitalt! Måske kan vi overføre ideer og erfaring fra helt ubeslægtede områder. Nogle må have gode oplevelser fra andre områder og domæner, der kan ”oversættes” og gøres anvendelige hos os. Kom nu!

Med kærlig hilsen
Økonomisk Udvalg, den 13. marts 2018


Indkomne forslag

Vi takker for den store interesse for at bidrage med ideer til fornyelse af formidlingen af kendskabet til Martinus Åndsvidenskab.

Indkomne forslag

Symbolgennemgang på computer
VR rundvisning på MI, MC Klint og Moskildvad.
VR symbolforklaringer
Refugium på MC Klint
Kurser i Martinus’ ånd i konfliktløsning, mægling, sund ledelsesstruktur og etisk borgerinddraggende demokrati
M-symboler med citater på FB, Twitter og Instagram
Optimering af www.martinus.dk
Optimering af www.martinus.dk
Stillerum og stilleborde
Tværspirituelle konferencer
Flere lydbøger ud fra Martinus’ litteratur
MC Klint som åndsvidenskabeligt universitet
Fjernundervisning og e-learning
Ny vinterskole i Klint
Filmoptagelser af Grand Kursus i MC Klint
Udvikle ‘oplevelser’, sansehaver og sanserum ifm. Martinus’ kosmologi
Martinus’ citater på Instagram
Apps med 1) intro til Martinus, 2) Martinus citater, 3) foredrag og bøger, 4) Martinus og esperanto
Animeret film om kosmologien
Podcast udstyr på MI og MC Klint
1) Studiegrupper, 2) visitkort, 3) flagnål og 4) tv
Interviewfilm om symboler
Fornyelse af hjemmeside og sociale medier
Støtte/materialer til Martinus platform
Små voxpop film og portrætter, evt. selv-optagelser med relation til Martinus’ kosmologi
Animeret symbolgennemgang
Vandreudstillinger på biblioteker
Film med stemningsbilleder fra Klint
Redigering af film optaget i Klint
Salg af sekundær Martinus litteratur