Sommer studiegrupper 2017

image_pdfimage_print
En af sommerens mange studiegrupper!

En af sommerens mange studiegrupper nyder det dejlige sommervejr ved Pavillon 1…

Man tilmelder sig til en studiegruppe for en uge ad gangen. Tilmelding til studiegrupperne sker om lørdagen (ankomstdagen) i receptionen, hvor der også er studievejledning lørdag eftermiddag.

Studiegrupperne holdes mandag til fredag kl. 11.00 til 12.30

Caféseminar hver søndag
Alle 6 sommer kursusuger indledes om søndagen kl. 11 til 12.30 med et caféseminar omkring det pågældende ugetema.

Til visse af studiegrupperne udleveres der kompendier til deltagerne, og PDF udgaver vil blive lagt ud her i juni 2017 – du finder kompendierne under de enkelte studiegrupper herunder:

Gruppe A – Det ny verdensbillede
Gennem spørgsmål og dialog indføres den studerende i Martinus’ verdensbillede og de hertil hørende principper. Ingen forberedelse.

Gruppe B – Bog- og artikelgruppe
I løbet af ugen læses og samtales ud fra artikler eller bøger. Der skal således
læses som forberedelse til hver dag. I år tager vi udgangspunkt i Livets Bog,
bind 1, som bør medbringes (kan også købes i receptionen).
Uge 1 og 4 Tema: Kapitel 4, Livets Bog, bind 1
Kompendium
DA – Læseliste_GRUPPE B_2017_UGE 1, 4_WEB-1
SV – Læseliste_GRUPP B_2017_UGE 1, 4_WEB-1

Uge 2 og 5 Tema: Kapitel 5, Livets Bog, bind 1
Kompendium
DA – Læseliste_GRUPPE B_2017_UGE 2, 5_WEB-1
SV – Læseliste_GRUPP B_2017_UGE 2, 5_WEB-1

Uge 3 og 6 Tema: Kapitel 6, Livets Bog, bind 1
Kompendium

DA – Læseliste_GRUPPE B_2017_UGE 3, 6_WEB-1
SV – Læseliste_GRUPP B_2017_UGE 3, 6_WEB-1


Gruppe C – Dagens foredrag
Spørgsmål og dialog ud fra dagens foredrag. Ingen forberedelse ud over foredragene.

Gruppe D – Verden Aktuelt
Hver dag er der et oplæg i form af en video og en tekst. Emnet for oplægget er et aktuelt tema, som er fremme i samfundsdebatten. Kompendium i PDF lægges ud i løbet af juni måned.

Kompendium:
Verden Aktuelt 2017 DA_WEB
Världen Aktuellt 2017 SV_WEB_1

Gruppe E – Temafordybelse
Her fordyber vi os i tekster af Martinus ud fra et overordnet tema. Denne studiegruppe er for kursister, der har sat sig grundigt ind i Martinus’ analyser.

Uge 1 og 2 – Sygdom og helbredelse i kosmisk belysning,
Det Evige Verdensbillede, bog 5.
Ifølge Martinus er årsagen til al sygdom fejltænkning. De enkelte tankearter virker direkte på bestemte organsystemer. Negative tanker er årsag til sygdom, udbrændthed og unaturlig træthed. Glæden ved at være til og kærlighed til næsten giver derimod sundhed, livslyst og livskraft. Vi har selv ansvaret og muligheden for at opbygge vor egen sundhed og livsglæde. I løbet af ugen studerer vi teksten til bogens 33 symboler, nr. 45-77.
Du bedes selv medbringe bogen (kan også købes i receptionen).

Kompendium
DA – Læseliste_TEMA_2017_UGE 1, 2_WEB-1
SV – Læseliste_TEMA_2017_UGE 1, 2_WEB-1

Uge 3 og 4 – Fra selvopholdelsesdriftens dominans til intellektualitetens tiltagende udtryk i kunst, videnskab og humanitet.
Den ægteskabelige lykke degenererer i takt med udviklingen af den maskuline pol i kvinder og den feminine pol i mænd. Samtidig vokser behovet for at forske i sandheden om livet og udfolde sin voksende intellektualitet i humanitetens tjeneste og som kunstnere og udøvere inden for videnskaben.

SV – Læseliste TEMA 2017, UGE 3+4
DA – Læseliste TEMA 2017, uge 3+4

Uge 5 og 6 Livets skole
Livet er én stor undervisning, og der findes ikke noget bedre undervisningssted for os end hverdagslivet her på jorden. Martinus taler i forskellige sammenhænge om, at vi alle er elever eller lærlinge i denne ”Livets skole”, og hovedværket ”Livets Bog” kan siges at være en lærebog for dem, der ønsker en større og dybere forståelse af livet og derigennem muligheden for at leve et mere optimalt liv. Vi vil fordybe os i den opmuntrende og inspirerende ide om livet som en skole, hvor man kan lære noget af alt og alle.

DA – Læseliste TEMA 2017, uge 5+6

SV – Læseliste TEMA 2017, vecka 5+6

Gruppe F – At dele åndsvidenskaben med andre
Her får du mulighed for at øve dig i formidlingen af Martinus Verdensbillede. Denne studiegruppe er ligeledes for kursister, der har sat sig grundigt ind i Martinus’ analyser. Vi arbejder med at præsentere symboler eller andet stof fra Martinus litteratur for gruppen. Overvej på forhånd, hvilke symboler eller emner, du gerne vil præsentere.

Ungdomsgruppe i uge 4 og 5!
Denne gruppe er for dig, der er ung og vil have mulighed for at stille spørgsmål samt at lære dig selv og verden at kende ud fra Martinus’ tanker. Gruppen er åben, så du kan komme de dage, du har lyst og interesse.

image_pdfimage_print