Sommer studiegrupper 2018

En af sommerens mange studiegrupper!

En af sommerens mange studiegrupper nyder det dejlige sommervejr ved Pavillon 1…

Man tilmelder sig til en studiegruppe for en uge ad gangen. Tilmelding til studiegrupperne sker om lørdagen (ankomstdagen) i receptionen, hvor der også er studievejledning lørdag eftermiddag.

Studiegrupperne holdes mandag til fredag kl. 11.00 til 12.30

Caféseminar hver søndag
Alle 6 sommer kursusuger indledes om søndagen kl. 11 til 12.30 med et caféseminar omkring det pågældende ugetema.

Til visse af studiegrupperne udleveres der kompendier til deltagerne, og PDF udgaver vil blive lagt ud her i juni 2018 – du finder kompendierne under de enkelte studiegrupper herunder:

Gruppe A – Det ny verdensbillede
Gennem spørgsmål og dialog indføres den studerende i Martinus’ verdensbillede og de hertil hørende principper. Ingen forberedelse.

Gruppe B – Bog- og artikelgruppe
I løbet af ugen læses og samtales ud fra artikler eller bøger. Der skal således læses som forberedelse til hver dag.

Uge 1 og 4 Tema: Vores forhold til åndsvidenskaben og til livet (Artikelsamling 1, artikel 3 og 14)
Kompendium DA_Bog- og artikelgruppe 2018_Uge 1 og 4_WEB
Kompendium SV_Bok- och artikelgrupp 2018 SV_Vecka 1 och 4_WEB

Uge 2 og 5 Tema: Bønnens mysterium, småbog nr. 11

Uge 3 og 6 Tema: Fra angreb og forsvar til fredsmentalitet (Artikelsamling 1, artikel 10 og 20)
Kompendium DA_Bog- og artikelgruppe 2018_Uge 3 og 6_WEB
Kompendium SV_Bok- och artikelgrupp 2018 SV_Vecka 3 och 6_WEB

Gruppe C – Dagens foredrag
Spørgsmål og dialog ud fra dagens foredrag. Ingen forberedelse ud over foredragene.

Gruppe D – Verden Aktuelt
Hver dag er der et oplæg i form af en video og en tekst. Emnet for oplægget er et aktuelt tema, som er fremme i samfundsdebatten. Kompendium i PDF lægges ud i løbet af juni måned.

Kompendium Verden Aktuelt 2018 DA_WEB
Kompendium Världen Aktuellt 2018 SV_WEB

Gruppe E – Temafordybelse
Her fordyber vi os i tekster af Martinus ud fra et overordnet tema. Denne studiegruppe er for kursister, der har sat sig grundigt ind i Martinus’ analyser.

Uge 1 og 6 – Den kosmiske verdensmoral
I denne uge studerer vi jordmenneskets moralske udviklingsproces gennem dyreriget og frem til realisering af en væremåde, hvor fjendskab og intolerance ikke eksisterer i det levende væsens bevidsthed. Vi vil udforske væksten af den kosmiske verdensmoral og derigennem få en dybtgående forståelse af begreberne tolerance, tilgivelse og kærlighed til næsten. Kundskaben om den absolutte moral hjælper os til at indstille vort eget mentale kompas mod realiseringen af det kommende fredsrige.

Kompendium DA – Tema 2018, uge 1+6_WEB
Kompendium SV – Tema 2018, vecka 1+6_WEB

Uge 2 og 3 – Alt er tanke – tankens kredsløb
Der er bevidsthed og tanke bag al bevægelse i verdensaltet. Hele vores organisme og psyke opretholdes af tankekraft. Vi bliver det, vi tænker. Med forståelsen af den modningsproces, som alle tanker, ønsker, følelser og forestillinger gennemgår i deres kredsløb, får vi en dyb indsigt i al menneskelig udvikling, ja, i alt livs evolution. Åndsvidenskaben giver os redskaber til en bevidst udvikling af humanitet samt af et godt helbred.

Kompendium – DA Alt er tanke_TEMA 2018, uge 2 og 3_WEB
Kompendium  -SV Allt är tanke_TEMA 2018, vecka 2 och 3_WEB

Uge 4 og 5 – Fælles åndsforskning i Martinus åndsvidenskab med
Sprog: Skandinavisk
Denne forskningsgruppe henvender sig til deltagere, der er godt inde i Martinus’ analyser. Alle deltagere forbereder sig ved at læse nærmere angivne tekster omkring forskningens tema. Vi ser gerne, at deltagerne finder kompletterende tekster og forbereder et oplæg til gruppemøderne som inspiration til fordybelse i emnet.
Emnet for gruppen er: Hvordan foregår livsoplevelsen?
Et af de sværeste spørgsmål både i den akademiske forskning og indenfor Martinus åndsvidenskab er, hvordan selve oplevelsen af livet opstår. Dette er på en måde grundproblematikken i bevidsthedsforskningen.

Tilmelding er nødvendig til forskningsgruppen og skal ske til
 Rune Östensson e-mail r.ostensson@telia.com senest den 02.07.2018

Gruppe F – At dele åndsvidenskaben med andre
Her får du mulighed for at øve dig i formidlingen af Martinus Verdensbillede. Denne studiegruppe er ligeledes for kursister, der har sat sig grundigt ind i Martinus’ analyser. Vi arbejder med at præsentere symboler eller andet stof fra Martinus litteratur for gruppen. Overvej på forhånd, hvilke symboler eller emner, du gerne vil præsentere.

image_pdfimage_print