Foredrag foråret 2017

image_pdfimage_print

Foredragene afholdes lørdag eftermiddage
kl. 14.30 på Restaurant Terrassen
Alle er velkomne og foredragene er altid tilrettelagt så man ikke behøver forudgående kendskab til Martinus’ kosmologi for at kunne deltage med udbytte. (Ingen tilmelding).
Pris kr. 75,- inkl. kaffe og te i pausen.

Påsken: Desuden er der offentlige aftenforedrag i påsken.

Restaurant Terrassen

IMG_0527

Efter foredragene er Restaurant Terrassen åben og byder
Kl.17.30 på vegetarisk buffet til kr. 90,-

Forårets foredrag

Foredrag
Ole Therkelsen
Lørdag kl. 14.30
18. marts 2017
Pris kr. 75
Kreativitet, skaberglæde og livskunst
I den nye tidsepoke spiller intuitionen en stadig større rolle for kreativitet, kunst og videnskab samt for den personlige og samfundsmæssige udvikling. Flere og flere lever i skaberglæden i stedet for familieglæden. Fremtidens fuldkomne mennesker vil ikke blot være meget humane og kærlige, men også geniale og kreative livskunstnere.
Foredrag
Eigil Kristensen
Lørdag kl. 14.30
1. april 2017
Pris kr. 75
Videnskaben og det levende
Ifølge Martinus er vi på vej ind i en ny forståelse af livet, hvor vi gennem selvoplevelse vil se den Guddommelige mentalitet og alkærlighed åbenbare sig overalt i naturen. Med denne ændring i vores sansning vil vi se livet i et højere perspektiv, få nye indsigter og løse tilværelsens gåde.
Foredrag
Sören Grind
Lørdag kl. 14.30
15. april 2017
Pris kr. 75
Livet – et spørgsmål om kærlighed
Der findes ingen længsel i os mennesker, der er så grundlæggende som længslen efter kærlighed. Der hvor vi oplever virkelig kærlighed, mærker vi nærhed og samhørighed. Dér finder vi løsninger på problemer og konflikter, og dér blomstrer vores kreativitet. Hvordan skaber vi denne tilstand?
Foredrag
Poul Dyrholm
Lørdag kl. 14.30
6. maj 2017
Pris kr. 75
Farvernes symbolik i Martinus Kosmologi
Kom med på en rejse gennem vores levende univers med hjælp af farvernes symbolik, som er en bro og et pædagogisk værktøj til større forståelse af kosmologien og os selv. Martinus har i sin åndsvidenskab beskrevet, at vores følelser og tanker, ja, hele vores bevidsthed og organisme er opbygget af seks grundenergier, som han symboliserer med solspektrets farver.
Foredrag
John Klemens
Lørdag kl. 14.30
20. maj 2017
Pris kr. 75
Viljen, valget og vejen
Hele vor tilværelse er et resultat af vore handlinger og valg i fortiden, og ligeledes vil fremtiden være et resultat af de valg og handlinger, vi foretager i dag. Det afgørende er, om det er viljen, der kontrollerer begæret, eller om det er begæret, der kontrollerer viljen.
Foredrag
Jens Christian Hermansen
Lørdag kl. 14.30
10. juni 2017
Pris kr. 75
Individualitetens dannelse
Ifølge Martinus lever vi i en brydningstid, hvor én kultur er ved at forsvinde, og en ny kultur er ved at opstå. En del af denne forandring består i, at vi skal gøre os fri af den dyriske flokbevidsthed. Der er flere udfordringer forbundet med denne proces, ikke mindst på det personlige plan. Men samtidig åbner den for helt nye perspektiver for vores liv og fællesskab med hinanden.

 

image_pdfimage_print