Selvindsigt og evolution

Weekend kursus v/ Ingolf Plesner og Søren Olsen
1. – 3. juni 2018| fredag kl. 19.00 til søndag kl. 12.00
Pris m/ bolig kr. 1.450| u/ bolig kr. 900
Tilmelding | Praktiske oplysninger om kursus og bolig


Evolutionen har udstyret os med en forunderlig evne til at se indad og stille os kritiske til, hvad vi ser. Der er følelser og tanker, der er smukke, andre er plagsomme. Uden selv­indsigt havde vi hverken haft religion, filosofi eller psykolo­gi. Denne selvindsigt har vi alt at lære af. Den vil efterhån­den bringe os til intet mindre end “livsmysteriets løsning”. På kurset går vi i detaljer med at styrke det lyse i sindet og overkomme mørket.

Hvis jeg skriver “cykel”, vil du uundgåeligt forestil­le dig en cykel. Hvis jeg skriver “flygtninge”, vil følelser og tanker poppe op i bevidstheden. Sprog og tale sætter gang i bevidsthedens tankevæld, som “jeg” kan opleve og forholde mig til. Vi reagerer i vores indre på det, som sker omkring os. Noget gør os glade, og andet gør os bekymrede. Alle har en vis samvittighed og moral, der kan få en rød lampe til at lyse i bevidstheden, når vi er ved at overskride en personlig moralsk grænse. Men ikke alle har samme moralske stan­dard og samme grænser. Hvad er bevidsthed, og hvor kom­mer moral fra?

Der findes kun åndelige væsner, men nogle af disse har også en fysisk krop. Dem hører vi til. Vi bliver stadig mere bevidste som en opsummeret virkning af utallige livs- erfaringer, men vores instinkter og automatfunktioner sty­rer fortsat meget af vores adfærd, derfor forstår vi kun spo­radisk os selv og livet.

Ifølge Martinus åndsvidenskab, kan vi ikke forstå den ydre verden – kosmos – før vi forstår os selv, og at for­stå “sig selv” er et udviklingsspørgsmål. Videnskaben har gjort os bevidste om utroligt mange emner, men forskeren og observatøren til livets drama – den der kan se indad, som har moralske overvejelser og forholder sig kritisk til det han eller hun ser – er et mysterium, der hverken kan måles eller vejes. – Så hvem er denne forsker? Hvem er “jeg”??
“Det Tredje Testamente” udgør en nøgle til en person­lig åndelig evolution. Kan man forstå livets love, vil man få et helt nyt konkret meningsfuldt syn på sig selv og dermed også på tilværelsen. Det jeg oplever i den ydre verden og i den indre verden bliver en ledetråde for min fortsatte ud­vikling.

På kurset vil vi tale om bevidsthedens udvikling, uni­versets lovmæssigheder og den guddommelige ledelse af menneskeslægten. Vi vil bl.a. kigge på de følelser og tanker, der opstår i samspillet med medmennesket, og som reakti­on på nyhedsstrømmen i løbet af en ganske almindelig dag. Vi rummer alle en unik blanding af både dyriske såvel som menneskelige reaktionsmønstre. Evolutionen er ikke tilfæl­dig. Den har retning mod at gøre os mere menneskelige. Vi er på rejse ud af dyreriget.

Program

Fredag den 1. juni  
19.00-19.45 Velkomst og præsentationsrunde
20.00-21.15 Hvad er bevidsthed, og hvem er “jeg”? v/ Søren Olsen
   
Lørdag den 2. juni  
8.45-10.00 Forsynets ledelse eller verdensgenløsning v/ Ingolf Plesner
10.25-11.40 Den indre ledetråd v/ Søren Olsen
12.00-12.30 Opsamling
16.00-17.30 Gruppesamtaler
19.00-20.15 Karmaspejl og repetition v/ Ingolf Plesner
   
Søndag den 3. juni  
8.45-10.00 Dyret i mennesket overfor mennesket i
mennesket v/ Søren Olsen
10.20-11.35 Tankeklimaer, tærskelvogtere og rejsen mod lyset v/ Ingolf Plesner
11.50-12.15 Opsamling
12.15-12.30 Afrunding

Information

  • Der er check-in i receptionen fra kl. 15, hvor du får udleveret nøgle og kursusmateriale.
  • Restaurant Terrassen byder på alle kursusdage kl. 17.30 (også ankomstdagen) på vegetarisk buffet til kr. 95,-
  • Man sørger selv for morgenmad og frokost, dog kan man kl. 12.00 købe sandwich i cafeen samt selvfølgelig kaffe, te, kolde drikke og snacks.
  • Cafeen har åben dagligt kl. 12.00 – 16.00.
  • Selve kurset indledes kl. 19 med velkomst på Restaurant Terrassen, hvor der også bydes på te og kaffe.
  • Sengelinned og håndklæder medbringes eller lejes i receptionen.
  • Boligen afleveres rengjort til næste gæst eller rengøring kan bestilles i receptionen ved ankomst.

Kurset afholdes på
Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint

DK-4500 Nykøbing Sjælland

image_pdfimage_print