Foredrag efteråret 2018

Foredragene afholdes lørdag eftermiddage kl. 14.30 på Restaurant Terrassen.
kr. 85,- inkl. kaffe og te i pausen
Alle er velkomne og foredragene er altid tilrettelagt så man ikke behøver forudgående kendskab til Martinus’ kosmologi for at kunne deltage med udbytte – ingen tilmelding.
Foredragsmenu efter foredraget kl. 17.30 på Restaurant Terrassen, kr. 95,-

Foredrag
Ingvar Haugbjerg Nielsen
Lørdag kl. 14.30
25. august 2018
Naturen som læremester
Martinus har et andet natursyn end de fleste mennesker, der ofte betragter naturen som fjern eller fjendtlig, præget af ubehageligheder, tilfældigheder og blinde naturlove. For Martinus er naturen derimod menneskets største læremester, der ikke alene bag den kendte ydre form rummer uanede dybder af ånd, liv og mening, men ligefrem henvender sig direkte til det enkelte menneske for at lære os noget mere om kærlighed, underholdning og åndsvidenskab.
Foredrag
Søren Olsen
Lørdag kl. 14.30
15. september 2018
Alt drejer sig om ”jeg”
Jeget spiller en hovedrolle i alles liv samtidig med, at det på en måde er skjult. Jeg spiser, arbejder og oplever. Jeg føler og tænker, før jeg taler og skriver. Bevidsthed, krop og hjerne er noget, jeg har. Sådan er det også i virkeligheden, ifølge Martinus’ åndsvidenskab. At forstå jeget er nøglen til en meget dyb frigørende forståelse af sig selv, livet og evolutionen.
Foredrag
John Klemens
Lørdag kl. 14.30
29. september 2018
Et liv – et kredsløb
Et liv er et kredsløb gennem “menneskelivets årstider” kosmisk set. Fra fødslen og til overgangen til den åndelige verden oplever vi “årstiderne” igennem barndom, ungdom, den modne alder og alderdom. Kredsløbet går dog videre gennem åndelige tilværelsesplaner, indtil vi længes efter at inkarnere igen, og først her er kredsløbet fuldbragt!
Foredrag
Solveig Langkilde
Lørdag kl. 14.30
13. oktober 2018
Menneskene og jorden på vej ud af sygdom
Jordkloden er, som menneskene, ikke fri for sygdomme – symptomerne er natur- og miljøkatastrofer, diktatur, nationalisme og krige. Derfor spejler jorden og menneskene hinanden. Men netop gennem sygdommene lærer vi gradvis, at årsagerne ligger i vores egen livsstil i dette og måske tidligere liv. Og at sundhed kun kan skabes gennem et harmonisk samarbejde med alle vores medvæsener – medmenneskene og dyrene, vores organer og celler og desuden jordkloden.
Foredrag
Lene Jeppesen
Lørdag 14.30
24. november 2018
Menneskeheden og fremtiden
Vor tids uro kan skabe grobund for bekymringer og spekulationer. Martinus
forklarer ikke kun årsagen, men også meningen med denne uro.
Nemlig som grundlæggende fundament, der skaber de erfaringer, hvorpå
en ny og bedre verden vil opstå. Både vores daglige liv og hele samfundsstrukturen
vil udvikle sig til glæde og velsignelse for hele menneskeheden.
image_pdfimage_print