Foredrag efteråret 2017

image_pdfimage_print

Foredragene afholdes lørdag eftermiddage kl. 14.30 på Restaurant Terrassen.
kr. 75,- inkl. kaffe og te i pausen
Alle er velkomne og foredragene er altid tilrettelagt så man ikke behøver forudgående kendskab til Martinus’ kosmologi for at kunne deltage med udbytte – ingen tilmelding.
Foredragsmenu efter foredraget kl. 17.30 på Restaurant Terrassen, kr. 90,-

Foredrag
Ole Therkelsen
Lørdag kl. 14.30
26. august 2017
Pris kr. 75
Historien om Martinus og hans livsværk
Fortællingen om personen Martinus, hans eventyrlige 90-årige liv og livsværket
Martinus Kosmologi. Han er skaberen af en ny åndsvidenskab, der
skal bidrage til, at vi udvikler os til at blive humane og kærlige mennesker,
der lever i glæde, sundhed, fred og harmoni på denne skønne blå planet.
Martinus tilbyder en løsning af livsmysteriet og forklarer meningen med
livet.
Foredrag
Søren Olsen
Lørdag kl. 14.30
16. september 2017
Pris kr. 75
Lyster og laster i lyset af Martinus’ åndsvidenskab
De syv dødssynder: forfængelighed, misundelse, vrede, dovenskab, grådighed,
fråseri og utugt er første gang beskrevet allerede i det 4. århundrede,
hvor de kaldes laster. Kommer vi nogensinde fri af dem? Hvad har
de med næstekærlighed at gøre? Hvad fortæller de i en åndsvidenskabelig
belysning
Foredrag
Sören Grind
Lørdag kl. 14.30
30. september 2017
Pris kr. 75
Et bevidst gudsforhold
Vi er på vej til at få et mere bevidst forhold til vores egen tankeverden.
Bønnen har her potentiale til at blive et afgørende redskab for vores
menneskelige udvikling. I åndsvidenskaben synliggøres hverdagen som
en dialog med et levende verdensalt. Gudsbegrebet bliver her nærværende
i vores daglige liv.
Foredrag
Solveig Langkilde
Lørdag kl. 14.30
21. oktober 2017
Pris kr. 75
Hvor tæt på den åndelige verden er vi?
Inkarnation efter inkarnation vokser vores bevidsthed og dermed forståelsen
af livets fysiske og åndelige struktur. Gradvis vil vi indse, at åndelige
væsener hele tiden deltager i vores individuelle udvikling såvel som i de
omvæltende politiske og sociale processer, der foregår på jorden i dag.
Foredrag
Lene Jeppesen
Lørdag kl. 14.30
11. november 2017
Pris kr. 75
Jordkloden og os
Jordkloden er, præcis som vi, et levende væsen med livsfunktioner og
bevidsthed, dog usanseligt for os. Vi er alle uundværlige celler i dette
gigantvæsens fysiske og psykiske organisme, hvor samarbejdets kvalitet
har stor betydning. Jordklodens bevidsthedsudvikling påvirker vores kulturepoker og miljø – og hele menneskehedens nuværende situation er
ligeledes et udslag af jordklodens nuværende indvielsesproces.
Foredrag
Eigil Kristensen
Lørdag 14.30
25. november 2017
Pris kr. 75
Jeget, livets kerne
Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra, og hvor går jeg hen? Disse centrale
livsspørgsmål har vi forsøgt at få svar på gennem religion, spiritualitet,
filosofi og videnskab. Martinus har taget ”udfordringen” op, og igennem
en række kosmiske analyser har han givet os svar på spørgsmålene om
vores virkelige identitet. I analyserækken om det levende væsen afsløres
livets største mystik.
image_pdfimage_print