500.000 kr. til nye og kreative tiltag i formidlingen

Et af Martinus Instituts vigtigste formål er at formidle kendskabet til Martinus Åndsvidenskab. For at styrke indsatsen på området, har Rådet for Martinus Institut derfor afsat en pulje på  500.000 kr. til iværksættelse af ny aktiviteter.

Pengene kan anvendes til iværksættelse af aktiviteter på Martinus Institut, Martinus Center Klint eller som en digital løsning.

Formidlingsprojektet koordineres af Idegruppen til fornyelse af formidlingen, der består af Per Jan Neergaard og Lennart Pasborg. Idegruppen kommer i løbet af foråret 2018 med et detaljeret oplæg og en idéliste med en række konkrete forslag til projekter.

Men allerede nu opfordrer vi alle interesserede til at komme med egne forslag. Konkrete forslag kan sendes til perjan@martinus.dk og lennart@pasborg.dk, der begge gerne svarer på spørgsmål.

Man kan deltage på to måder

Alle interesserede kan melde sig som deltager på et af de foreslåede projekter, eller man kan ansøge om penge til iværksættelse af ”sit eget” projekt. Alle indkomne projekter vurderes af Idegruppen, der sammen med ØU (Økonomisk Udvalg), indstiller egnede projekter til endelig godkendelse i Rådet.

Projekter som sættes i gang får en tovholder som sammensætter en passende arbejdsgruppe. Tovholderen er ansvarlig for udarbejdelse af projektbeskrivelse og budget. ØU hjælper gerne hermed. Kontakt Peter på  peter@martinus.dk.

Tænk ud af boksen!

Vi vil gerne have nye ideer og ideer fra rigtig mange interesserede, så I skal ikke holde jer tilbage. Alle er velkomne.

Projekter kan handle om at gøre oplevelsen af besøg i Martinus Center Klint mere interessant og indbydende. Indretning, indhold i refugieophold, hvad kan centret bruges til? Hvordan gør vi centret til et internationalt undervisnings- og kulturcenter i den ny verdenskulturs ånd?

Hvordan bringer vi mere liv på Martinus Institut? Skal det indrettes anderledes, hvilke nye aktiviteter skal vi have? Hvad skal besøgende møde, når de besøger instituttet? Hvad kan instituttets bruges til?

Der er i disse år en rivende udvikling i den måde som museer, undervisningsinstitutter og kultursteder formidler viden og kendskab på. Det er pludselig blevet mere spændende at gå på museum – også digitalt! Måske kan vi overføre ideer og erfaring fra helt ubeslægtede områder. Nogle må have gode oplevelser fra andre områder og domæner, der kan ”oversættes” og gøres anvendelige hos os. Kom nu!

Med kærlig hilsen
Økonomisk Udvalg, den 13. marts 2018


Indkomne forslag

Vi takker for den store interesse for at bidrage med ideer til fornyelse af formidlingen af kendskabet til Martinus Åndsvidenskab.

Indkomne forslag (Sidst opdateret 3. maj 2018)
Vi vil opdatere med detaljer på de enkelte forslag snarest muligt.

Symbolgennemgang på computer
VR rundvisning på MI, MC Klint og Moskildv.
VR symbolforklaringer
Refugium på MC Klint
Konfliktløsnings- og mæglingskurser i M’s ånd
Sund ledelsesstruktur i M’s ånd
Etisk borgerinddragende demokrati i M’s ånd
M-symboler med citater på FB, Twitter og Instagram
Optimering af www.martinus.dk
Optimering af www.martinus.dk
Stillerum og stilleborde
Tværspirituelle konferencer
Flere lydbøger ud fra Martinus’ litteratur
MC Klint som åndsvidenskabeligt universitet
Fjernundervisning om vinteren
Ny vinterskole i Klint
Filmoptagelser af Grand Kursus i MC Klint
Udvikle ‘oplevelser’ ifm. M kosmologi
Sansehaver og sanserum
Martinus’ citater på Instagram
Podcast af Kosmos
Podcast af M litteratur (start: Småbøger)(Ole Lemmeke)
Apps med 1) intro til M 2) M citater
Apps med 3) foredrag og bøger 4) M og esperanto
Animeret film om kosmologien
Podcast udstyr på MI og MC Klint
1) Studiegrupper, 2) visitkort, 3) flagnål og 4) tv
Støtte til interviewfilm om symboler (m. Solveig)
Fornyelse af hjemmeside og sociale medier
Støtte/materialer til stor svensk Martinus platform
image_pdfimage_print

En tanke om "500.000 kr. til nye og kreative tiltag i formidlingen"

 1. Bjarne Rasmussen

  Att: Martinus Institut – Idegruppen til fornyelse af formidlingen

  Så vidt jeg ved sagde Martinus ofte i sin tid at “det er ikke honningen der skal komme til bierne, men derimod bierne, som skal komme til honningen” analogt med sit værk Det Tredie Testamente.

  1.
  Dette motiverede mig sidste år til at oprette min private web site http://www.discarnation.info thi anno 2018 er jeg meget overbevist om, at mange “bier” sidder og surfer på internettet via Smartphone, Tablets, Ipads, PC når de søger efter honning (informationer); ikke alene de der er bosiddende i Danmark, men generelt i hele verden…

  2.
  Med hensyn til Martinus Center Klint og Martinus Instituttet i Frederiksberg samt Martinus barndomshjemmet Moskildvad, så kunne jeg forestille mig at “man” udviklede en interaktiv rundvisning af disse tre lokationer ved hjælp af Virtuel Reality https://duglemmerdetaldrig.dk/oplev/proev-virtual-reality/

  Et sådant projekt kunne måske udføres af VR studerende ved Københavns Universitetet som et studieprojekt

  3.
  Jeg kunne også forestille mig, at de symboler som Martinus lavede i sin tid, ville kunne formidles meget mere “levende” anno 2018 vedhjælp af 3D animation og indtale hvor mange kan vælge mellem sprog evt. også i kombination med Virtuel Reality https://duglemmerdetaldrig.dk/oplev/proev-virtual-reality/

  4.
  Jeg har længe været overbevist om, at et refugium på Martinus Center Klint ville være alletiders tilbud

  5.
  Hvis I er på LinkedIn, så kan jeg varmt anbefale jer at kontakte denne person Andy V.S. Madsen:
  https://www.linkedin.com/in/andymadsen/
  Han var koordinator på Aalborg Universitets Apex projekt http://vbn.aau.dk/da/organisations/apex–center-for-anvendt-oplevelsesoekonomi(93190891-3e7d-4bdb-bf71-032e421edb2f).html her i Aalborg fra 2008 – 2012.
  Han har et enormt netværk på området, og Apex var vel egentligt verdensledende i de år, og mange i Danmark (fx. diverse kulturinstitutioner) har nydt godt af projektet

  Mvh.
  Bjarne

  Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *